Jak doma bezpečně uložit zbraně a podobné předměty

V každé domácnosti je řada předmětů, které mohou ohrozit zdraví a v krajním případě i život. U některých jsme si toho vědomi, u jiných si jejich případné nebezpečí uvědomíme třeba až s příchodem dítěte do rodiny. Vzniku nebezpečných událostí nejde na 100 % zabránit, přesto ale už jen způsob uložení těchto předmětů může riziko případného nežádoucího poranění značně snížit.

dva revolvery

Pokud jde o nože, zejména ty kuchyňské jsou nedílnou součástí vybavení a používáme je prakticky denně. Vhodné je jejich uložení v zásuvce kuchyňské linky nebo v bloku na nože, a to například v dřevěném provedení s oddíly na jednotlivé kusy nebo v bloku, jehož vnitřek je vyložen plastovými nebo jinými jemnými štětinami, které zabraňují tupení. Nože lze z praktických i dekorativních důvodů uchovávat také na magnetické liště připevněné na kuchyňské lince nebo na zdi. Nože, které jsou dodávány v pouzdře (např. nože lovecké), je vhodné z hlediska bezpečnosti držet v tomto ochranném pouzdře.
soda nožů

Pokud jde o předměty spíše dekorativní povahy, např. repliky historických zbraní, apod., je třeba v případě jejich vystavení na zdi klást důraz na jejich řádné upevnění, umístění ideálně z dosahu dětí a případnou ochranu ostrých hrotů (u mečů, kordů, apod.).

Pokud se v domě, bytě nebo nebytovém prostoru uchovávají střelné zbraně, je nutno dodržet pravidla jejich držení, která stanoví příslušné právní předpisy, tedy zejména zákon o zbraních a také nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu. Nejmírnější povinnosti stanoví právní úprava držitelům zbraní do 2 kusů nebo střeliva v počtu do 500 nábojů, kdy je potřeba tyto zbraně a střelivo vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení, není však předepsáno, jakým způsobem. V případě většího množství zbraní a střeliva již zákon vyžaduje jejich zabezpečení v uzamykatelných ocelových schránkách či skříních. Zákon rovněž stanoví, že zbraň, kterou držitel přechovává, nesmí být uložena jako nabitá. Na trhu je několik firem, které nabízejí vhodná zařízení pro bezpečné uchování zbraní a střeliva, jejichž pořízení a důsledné používání lze vzhledem k hrozícím rizikům nesprávné manipulace s tímto typem zbraní více než doporučit.