Automatické výdejní systémy pro nástroje

Tyto systémy včetně příslušenství i servisu jsou zajišťovány firmami, které se zabývají tzv. „tool managementem“. V největší míře se jedná o nakládání s nástroji v odvětví strojírenské výroby – malé i velké strojní obráběcí nástroje a jejich součásti. Mohou být ale používány i pro dílenské ruční nářadí, ochranné a pracovní pomůcky, polotovary, elektronické součástky, nebo různá mobilní zařízení.
Ruční nářadí
Vzhledem k tomu, že v současné době objem výroby a rozšiřování sortimentu neustále roste, zvyšují se i provozní náklady. Proto je kladen důraz na jejich optimalizaci. Toho lze docílit například právě výdejním systémem nástrojů, který i přes poněkud vyšší počáteční investici nabízí nespočet výhod.
Výrobcůa dodavatelů automatických výdejních systémů je celá řada a nabízejí řešení od začátku až do konce. Tedy počínaje softwarem třeba až po závěrečné analýzy spotřeby. Kromě pořízení do majetku je zároveň možná forma pronájmu se zajištěním servisu přímo dodavatelem. Na přínosy těchto systémů je možné pohlížet způsobem úspory jak nákladů, tak času. Navíc jsou velmi modulární, což znamená přesné přizpůsobení podmínkám a požadavkům nejrůznějších výrobců.
Strojní obráběcí nástroje
Náklady pomůže uspořitnapříklad přesná kontrola zamezující ztrácení nástrojů, hlídání stavu a množství nástrojů a s tím spojené analýzy a upozornění, optimalizování množství nástrojů a v neposlední řadě snížení nebo úplné zrušení nákladů na potřebné pracovníky.
Časpak ušetří jednoduché výdejní postupy, zabezpečení správných nástrojů pro výrobu včas, možnost přiřazení daných parametrů a podmínek užití pro každý nástroj, vzdálená správa a také neustálé vylepšování, aktualizace a optimalizace pro stávající i nové technologie.
Je pravda, že zejména v malých podnicích jsou doposud využívány staré známé výdejny nástrojů, ale v široké konkurenci s postupující automatizací a digitalizací a příchodem různých robotů se automatické výdejní systémy dříve nebo později zdají být nevyhnutelnou součástí výroby.