Vzdělávání v zemi hodinek

                Švýcarsko je velice ekonomicky vyspělým státem se špičkovým zdravotnictvím, kvalitními službami, nízkou kriminalitou a vysokou životní úrovní. Není se čemu divit, když si ostatní státy berou tuto hodinářskou velmoc jako vzor. Pojďme se tedy podívat tam, kde to všechno začíná. Takže do školství a průběhu vzdělávání.
vlajka švýcarska

Předškolní vzdělávání

                Školka je zde povinná dva roky před nástupem do školy. Standardně je to cca ve čtyřech letech. Děti jsou do školek přerozdělovány na základě spádových obvodů.
                Děti ve školce pobývají většinou 4 hodiny denně. Den pro ně začíná v 8:20 a končí v 11:50. Pouze 1x týdně mají odpolední vyučování od 13:30 do 15:15.
                Je zde kladen důraz především na samostatnost, což dokazuje, že již v tak brzkém věku se učí zacházet s pilkou a zatloukat hřebíky.
                Ve školkách se dětem nevaří obědy a chodí na ně tedy domů.
                Během docházky jsou děti slovně hodnoceny a třídní schůzky jsou zcela individuální. Před nástupem do školy píší děti testy, za účelem zjištění, zda jsou nástupu schopné či dostanou roční odklad.
kapky inkoustu

Základní škola

                Stejně jako u školek i do škol jsou děti rozdělovány podle bydliště. Výuka probíhá podobně jako v našich školách pouze je větší důraz na samostatnost.

Střední škola

                Střední školy jsou ve Švýcarsku v každém kantonu jiné, a ještě se rozlišují i tři druhy maturity.
                Vzhledem k tomu, jak jsou Švýcaři zruční, vynalézaví a zakládají si na řemeslu, klade se velký důraz na praxi. Není tedy nic divného, když je studentovi v 16 letech svěřen chod celé restaurace. Zaměstnavatelé žáky zaměstnávají rádi a studenti se tak můžou dostat na praxi téměř kamkoli.
                Maturita je zde velice náročná zkouška a otevírá studentům bránu k vysokoškolskému vzdělávání. Vzhledem k náročnosti se už přistupuje i k otevírání vysokých škol, které nevyžadují maturitní vysvědčení.
jezero lake oeschinen

Vysokoškolské vzdělání

                Švýcarsko se chlubí jedním z nejlepších vysokoškolských vzdělání na světě.
                Studium je placené. Za semestr je požadovaná částka 400 euro (okolo 10 400 Kč). U škol soukromých je samozřejmě částka několikanásobně výš.