Vše pro příjemné a zdravé bydlení


Moderní bydlení plné výhod reprezentují pasivní domy. Jejich výhody vycházejí z toho, že pÅ™i realizaci takové stavby jsou dodržována urÄitá pravidla a postupy, které pÅ™emÄ›ní klasický dům na dům maximálnÄ› úsporný, zdravý, ale souÄasnÄ› poskytující zcela komfortní bydlení. Je to nabídka výhod, které se po vÅ¡ech stránkách vyplatí. Tyto stavby nejsou standardnÄ› vytápÄ›ny, a tudíž je v nich nízká spotÅ™eba tepla. Majitelé tak uÅ¡etří nemalé finanÄní Äástky za vytápÄ›ní. Nijak se ovÅ¡em nesníží kvalita jejich bydlení. Spíš naopak. Budou bydlet komfortnÄ›, zajistí si prostÅ™edí Å¡etrné ke svému zdraví a jejich dům nebude zatěžovat životní prostÅ™edí.