Kde člověku půjčí v nouzi?

Ať už my lidé žijeme v jakékoliv době a na jakémkoliv místě světa, vždy jsme do jisté míry ohrožováni i nepříjemností, kterou je nedostatek finančních prostředků. Všude, kde jsou v oběhu nějaké peníze, tedy v celém civilizovaném a značné části necivilizovaného světa, nám lidem hrozí, že přijde chvíle, kdy bude potřeba za něco platit, jenže už nebude čím. A ač si podobný vývoj v oblasti našich vlastních financí nepřejeme, prostě se to stává. A stát se to může komukoliv, nás https://jihlava.idnes.cz/foto.aspx%3Fr%3Djihlava-zpravy%26c%3DA151104_163939_jihlava-zpravy_evs%26foto%3DEVS5f0be0_gablech7.jpg osobně nevyjímaje.

tři marky

Takže máme někdy peněz málo, méně, než kolik bychom jich potřebovali. A teď je třeba s tím něco udělat, abychom se takových potíží zase co nejdříve zbavili. Jenže je pochopitelné, že s nějakým finančním darem moc počítat nemůžeme. A ani s bankovními půjčkami to nejednou není lehké, protože ty se poskytují tradičně jenom lidem s dost vysokými příjmy a čistými registry dlužníků. A mnozí lidé s finančními problémy takové předpoklady nemají.

A kdo pomůže tehdy, když už nám pomalu nikdo nic nenabízí, ba když se od nás všichni odvracejí, jako bychom snad byli prašiví? Jestli se můžeme ještě na něco spolehnout, pak už to bývá často jenom pomoc v podobě nebankovní hypotéky. Protože na tu mohou dosáhnout často i ti, jimž by nikdo jiný nepůjčil vzhledem k jejich potížím ani korunu.

staré mince

A čemu vděčíme u nebankovních hypoték za to, že jsou dostupné i komplikovaným žadatelům? Samozřejmě především tomu, že se za ně dává do zástavy nemovitost. Kdo chce nebankovní hypotéku dostat, musí nemovitostí zaručit splácení, což je výhoda i nedostatek tohoto typu půjčky. Nevýhoda je tu v tom, že ji získají jen lidé vlastnící nemovitost, výhoda pak v tom, že kdo nemovitou záruku nabídne, uspěje. A to za dost výhodných podmínek, za kterých se často vyplatí si právě takovou nebankovní hypotéku vzít. A dát si s její pomocí své věci zase do pořádku.