Horské etudy


Ono se totiž lze válet stejnÄ› jako u moÅ™e tak a také na horách. Jejich milovníci, kteří moÅ™e odsuzují tvrdí, že na moÅ™i není nic k vidÄ›ní. Je to spousta vody, a to lze jeÅ¡tÄ› vidÄ›t jen tu nahoÅ™e. A nic více. Nu, Å™eknÄ›me si to na rovinu, nemají tak docela pravdu. StejnÄ› tak by mohl vykládat příznivec moÅ™e, že stromy jsou zelené a koukat pořád do zeleného není tedy nic moc. No, on si každý najde to své, ale je pravdou, že kromÄ› lodí a lidí na tom oÅ™i toho moc neuvidíte a můžete se zaÄít drobátko nudit. Kdežto v horách je to ponÄ›kud obtížné, protože i nad lesem se stále nÄ›co dÄ›je. A pokud ÄlovÄ›k není líný a chodí na vycházky, uvidí toho obrovskou spoustu. Kdysi dávno prý bývala v naÅ¡ich lesích i zvěř.

hory v létě

Tato zpráva není nÄ›jaký výmysl, prý tomu tak skuteÄnÄ› bylo. Jenže lidé si postavili cesty, hotely, chaty a já nevím co jeÅ¡tÄ›. Ubohá zvěř prchala, kam se dalo, ale pak už nebylo kam utíkat, a tak to zvěř vzdávala a poklidnÄ› nabíhala hajným na flinty. Takže pokud dnes chcete v lese narazit na srnku, museli byste být jako pÄ›na, a jeÅ¡tÄ› mít obrovské Å¡tÄ›stí. O jelenech snad ani nemá smysl se nÄ›jak rozepisovat. Snad jeÅ¡tÄ› nÄ›kde mohla pÅ™ežít nÄ›jaká ta veverka, ale i ta je opatrná a radÄ›ji se pohybuje skrytÄ›.  

hory a jezírko

Hory jsou samy o sobÄ› velmi hezké, ale díky ÄlovÄ›ku je jejich stav horší a horší. NÄ›kolik let jsem nebyl v Beskydech, konkrétnÄ› na Pustevnách, a tak jsem se tam rozhodl vydat po létech znovu. Už zdálky jsem slyÅ¡el podivný hluk a Äím jsem se více blížil, hluk stoupal. Už jsem rozeznal, co to je. To nebyla jedna rodina Homolkových, ale asi stovka. Oni totiž nÄ›které moudré hlavy vymyslely na kraji lesa „stezku v oblacích“, z Äehož mají dÄ›ti obrovskou radost. A také se podle toho chovají a dávají to patÅ™iÄnÄ› najevo. Pokud tu kdy jeÅ¡tÄ› nÄ›jaká zvěř zbyla, tak v souÄasnosti zÅ™ejmÄ› opustila republiku. Ten kravál Å¡el slyÅ¡et jeÅ¡tÄ› na TaneÄnici. Nu, budiž stezka pochválena.